REDUIR LA PETJADA ECOLÒGICA

REDUIR LA PETJADA ECOLÒGICA

POSEM-NOS A L'HORA

GARANTIR LA CORESPONSABILITAT

GARANTIR LA CORESPONSABILITAT

POSEM-NOS A L'HORA

BAIXAR LA SINISTRALITAT

BAIXAR LA SINISTRALITAT

POSEM-NOS A L'HORA

INCREMENTAR EL NIVELL CULTURAL

INCREMENTAR EL NIVELL CULTURAL

POSEM-NOS A L'HORA

AUGMENTAR LA NATALITAT

AUGMENTAR LA NATALITAT

POSEM-NOS A L'HORA

APOSTAR PER L'ÈXIT ESCOLAR

APOSTAR PER L'ÈXIT ESCOLAR

POSEM-NOS A L'HORA

FACILITAR EL COMPROMÍS SOCIAL

FACILITAR EL COMPROMÍS SOCIAL

POSEM-NOS A L'HORA

MILLORAR LA PRODUCTIVITAT

MILLORAR LA PRODUCTIVITAT

POSEM-NOS A L'HORA

GAUDIR DEL TEMPS PERSONAL

GAUDIR DEL TEMPS PERSONAL

POSEM-NOS A L'HORA

COMBATRE LA DESIGUALTAT

COMBATRE LA DESIGUALTAT

POSEM-NOS A L'HORA