Catalunya es troba en un context de ràpides transformacions socials, econòmiques i polítiques. La creativitat i la innovació que estan portant els processos actuals fan que aquesta iniciativa pugui ser molt més viable. La por al canvi i les resistències que pot originar la Reforma Horària es poden veure reduïdes si es canalitza en el marc de l’impuls de la Catalunya que ve.

 

En aquest sentit, l'objectiu de la Iniciativa per a la Reforma Horària és exercir de lobby i d'impuls d'aquesta nova fase de construcció nacional. Clarament cal desfer-se de la rèmora que representen els horaris actuals que tenen el seu origen en el "desarrollismo" franquista i associar la reforma a l’impuls del nova etapa com a país.

 

Per tant, la Catalunya que ve requereix de noves estructures que permetin principalment fer que la ciutadania millori la qualitat de vida, per això es fa del tot imprescindible tenir en compte el factor del temps. L'objectiu és respondre prèviament amb informes i dictàmens redactats per experts a qüestions, impulsar proves pilots i fer una proposta integral de reforma.

 

En l’actual context de crisi, els ajustos que s’estan realitzant generalment no compten amb informes de millora de l'ús del temps que permeti incrementar productivitat i la rendibilitat en funció del cost i el temps emprat respectivament. Ens calen nous vectors per fomentar l'equitat i el benestar.