Ser organització pilot

L'Inventari ReformaHorària es posa a prova a les organitzacions

 

Quin es l’objectiu del Inventari de la Reforma Horària?

 

L’objectiu és passar d’una distribució del temps pròpia de l’era industrial, a una que s’adapti a les necessitats de la nova societat del coneixement, uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial i millorar el benestar de la societat.

 

A que dóna resposta l’Inventari de la Reforma Horària?

 

l’Inventari Reforma Horària dona resposta a les necessitats en la gestió, l’organització i els usos del temps de les persones.

És una eina d’auto-avaluació adreçada a les organitzacions per tal de millorar i introduir canvis en la gestió dels horaris quotidians, per tal d’adequar-los a uns estils de vida que afavoreixin el benestar de les persones i la bona convivència.

 

Què promou i en què consisteix?

 

L’Inventari Reforma Horària promou la creativitat de cada persona i els processos d’I+R+D de les organitzacions. És un llistat que consisteix en l’aplicació de diferents factors clau que donen informació sobre l’assoliment efectiu de cadascuna de les fites plantejades.

 

Quins són els principals beneficis?

 

Els principals beneficis en l’aplicació de l’Inventari són:

1. Increment d’una productivitat sostenible.

2. Descens de l’absentisme.

3. Disminució de la sinistralitat laboral i les condicions associades a l’estrès.

4. Millora del clima laboral i del compromís de la plantilla.

5. Fidelització del talent de les persones treballadores.