L’Inventari Reforma Horària és una eina d'autoavaluació (per a empreses i entitats) que vol contribuir a recuperar l’organització del temps de vida quotidiana que existeix pràcticament arreu del món. 

Suposa un camí a seguir que promou la creativitat de cada persona i els processos d’I+R+D en tot tipus d’organitzacions. L’inventari consisteix en l’aplicació de diferents factors clau que donen informació sobre l’assoliment efectiu de cadascuna de les fites plantejades.

L’eina està dissenyada per portar a terme l'anàlisi d'aspectes clau de les empreses quant a l'organització del temps de treball, en 10 dimensions diferents. 

  • Direcció per valors i objectius.

  • Reconeixement.

  • Formació.

  • Flexibilitat horària.

  • Espais de participació i decisió.

  • Canals de comunicació.

  • Impacte ambiental.

  • Temps dels àpats.

  • Responsabilitat social.

  • Reforma horària.

 

S'ofereix un inventari que hauran de treballar les organitzacions internament i, un cop emplenat, s'haurà d'enviar a l'Administració (a través del botó Enviament del formulari que trobareu al final del document). L'Administració podrà analitzar les dades i tenir coneixement de les bones pràctiques dutes a terme a les empreses i les entitats.