La Iniciativa per a la Reforma Horària dialoga amb les institucions públiques amb l'objectiu de treballar plegats per formular la Reforma Horària:

Govern de la Generalitat de Catalunya

- Departament de la Presidència

* Consell Assessor per a la Reforma Horària (CARH)

* Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible (CADS)

* Institut Català de les Dones (ICD)

* Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)

* Direcció General de Difusió 

- Departament de Governació, Administracions públiques i Habitatge

* Secretaria d'Administració i Funció Pública 

* Secretaria de Cooperació i Coordinació amb les Administracions Locals

- Departament d'Empresa i Coneixement

* Secretaria d'Empresa i Competitivitat

* Acció

* Direcció General de Comerç

* Secretaria d'Universitats i Recerca

* Consell Interuniversitari de Catalunya

- Departament de Cultura

- Departament d'Ensenyament

* Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa 

* Consell Escolar de Catalunya (CEC)

- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

* Secretaria d'Ocupació i Relacions Laborals

* Direcció General de Relacions Laborals 

* Consell de Relacions Laborals de Catalunya

* Direcció General de Famílies

* Direcció General d'Accions Cíviques i Comunitàries 

Subdirecció General de Cooperació i Voluntariat

Subdireccio General d'Equipaments Cívics

* Direcció General de Joventut

- Departament de Territori i Sostenibilitat

 

- Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals (CCMA)

- Consell de l'Àudiovisual de Catalunya (CAC)

- Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)

 

​Parlament de Catalunya

- Mesa del Parlament

- Grup Parlamentari de Junts pel sí

- Grup Parlamentari de C's

- Grup Parlamentari Socialista

- Grup Parlamentari de Catalunaya sí que es pot

- Grup Parlamentari del PP

- Grup Parlamentari de la CUP-CC

 

Diputació de Barcelona

- Àrea de Presidència

- Àrea d'Atenció a les Persones 

- Serveis d'Educació 

 

Diputació de Girona

 

Ajuntament de Barcelona

- Comissionat d'Economia Cooperativa, Social i Solidària 

- Comissionat de Participació i Territori

 

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Consell COmarcal de La Noguera