REFORMA HORÀRIA - ESCOLA DE FORMACIÓ

 

PRESENTACIÓ

 

El Projecte educatiu que aquí es presenta pretén definir de forma integral tots aquells aspectes essencials que intervenen en la definició i el desenvolupament de Reforma Horària - Escola de Formació.

 

MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

 

Missió

 

Incidir en la reforma dels horaris de manera que s'assoleixi l'adaptació a uns temps més racionals en el marc de l'impuls de la Catalunya que ve.

 

Objectius

 

 • Formar la ciutadania en la necessitat de la Reforma Horària

 • Acompanyar en la transformació horària a empreses, administració pública i tercer sector

 • Estimular la creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica sobre el canvi horari mitjançant el conreu de la recerca

 • Participar i impel·lir la renovació incessant del discurs en usos del temps tant des de la generació de coneixement com des del treball sobre casos pràctics i proves pilots

 • Difondre i comunicar els mètodes d’intervenció a favor del canvi horari mitjançant càpsules, monogràfics, cursos, seminaris, congressos, col·loquis, conferències i publicacions

 • Intercanviar coneixement amb altres organitzacions socials i institucions públiques o privades.

 • Realitzar qualsevol altra activitat que correspongui al seu àmbit d'actuació.

 

Visió

 

Consolidar el factor temps com a variable rellevant en la recerca d'equitat i benestar.

 

 • El compromís de treballar en profunditat per la innovació formativa en usos del temps

 • La voluntat de ser coherents amb els valors i amb el context social s’actua

 • La confiança en que el canvi és possible com a mètode per aconseguir la millora de la condició humana en els seus aspectes socials i individuals.

 • La intenció de gestionar una escola accessible, innovadora, eficaç i eficient.

 • El desig d’assolir una projecció i una rellevància al país i de referència per altres iniciatives a favor del canvi horari més enllà de Catalunya

 

Virtuts

 

Es basa en les virtuts de l'austeritat, el benestar, la calma, la coherència, el diàleg, la flexibilitat, la felicitat, la lentitud, la memòria, el pacte, el progrés i la responsabilitat, la serenitat.