CANVI DE LA QUOTIDIANITAT A CATALUNYA
2016
2015
2014
2013
CONCEPTUALITZACIÓ

 

 • Recerca de complicitats i consens sobre la iniciativa i garantia de viabilitat

 

 • Impuls de la iniciativa a xarxes socials i edició del web institucional

FONAMENTACIÓ
 
 • Constitució de la Iniciativa i presentació pública sota els auspicis de la Generalitat de Catalunya​  

 

 • Creació de la Comissió d’estudi de la Reforma horària al Parlament de Catalunya

 

 • Elaboració d’un dictamen que permeti fonamentar la Reforma horària

   

SENSIBILITZACIÓ

 

 • Impuls de proves pilots o mesures exemplars territorials i sectorials
 
 • Impuls de la Setmana dels Horaris
 
 • Constitució del Consell Assessor per a la Reforma Horària del Govern de la Generalitat

 

 • Presentació de mocions municipals a favor de la Reforma Horària 

 

 

REFORMA

 

 • Constitució de taules quadrangulars (per acceleradors) 
 
 • Impuls de polítiques públiques des del Govern de la Generalitat 

 

 • Constitució de la Ponència al Parlament de Catalunya