EIXOS DE TREBALL

Ens proposem fomentar el diàleg, la conversa i la reflexió amb l’objectiu de generar un consens ampli social i polític que permeti presentar estratègies concretes de transformació reals al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, així com als governs de ciutats i pobles.

 

S'aposta pel treball col·laboratiu, des de l’acceptació de la diversitat social i ideològica en l’àmbit d’actuació que fa referència les polítiques del temps, aquest iniciativa neix amb el convenciment que la suma d’esforços és possible i compatible. És més el que uneix que el que separa a totes les persones i institucions preocupades per aquesta qüestió. Des de la reflexió compartida es pot aconseguir el consens per a la formulació estratègies que permetin caminar cap a un nou paradigma dels horaris a Catalunya.

 

En la idea de reclamar l’impuls d’estratègies que permetin assolir la reforma horària, la iniciativa treballa principalment en quatre dimensions: la interlocució política, la fonamentació del discurs, d'intercanvi de coneixement i fer d'altaveu dels acords:

           INTERLOCUCIÓ

 

 • El seguiment d'aquelles mesures de la Generalitat i de les diferents administracions locals

 • La creació d’una Comissió d’estudi al Parlament de Catalunya

 • L’impuls d’un que faci partícip a la societat civil, les institucions més representatives del país i les forces polítiques

             FONAMENTACIÓ
 
 • La formulació d’estratègies de promoció i pedagogia de les causes originals dels horaris actuals i els guanys amb una eventual reforma

 

 • ​L'aposta per la recerca qualitativa a partir de l'impuls de proves pilots o mesures exemplars territorials i sectorials que permetin detectar el mapa de resistències i d'oportunitats

 • L’elaboració de dictàmens i informes elaborats de forma col·legiada pels experts que participen en la iniciativa

          INTERCANVI

 

 • La promoció de l’intercanvi i la difusió de coneixement que impulsen els diferents departaments i instituts universitaris, empreses i entitats associades

 • L’impuls de cooperació de projectes innovadors compartits entre les institucions membres

 • La recerca d’iniciatives existents en el territori i en diferents àmbits sectorials d’actuació que permeti incorporar nou coneixement

            ALTAVEU

 

 • La participació en debats públics que permeti la generació d’un estat d’opinió pública favorable a la necessitat de la Reforma Horària

 

 • La promoció de l’activitat de les diferents iniciatives i projectes territorials i sectorials en matèria d’usos del temps, així com en processos de política pública d'èxit

 

 • L'impuls de mecanismes de participació ciutadana que permetin la implicació de les persones en el canvi