Existeixen xarxes actives que vinculen organitzacions i institucions i que tenen com a objectiu:

  • Reconèixer i promoure la tasca de les empreses compromeses amb facilitar l'harmonització del temps en la seva organització.

  • Intercanviar i difondre coneixements i experiències en l'àmbit de la gestió del temps.

  • Fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell local i internacional, per generar complicitats i avançar conjuntament.